วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น